Bakglatt logo Bakglatt logo

bakglatt.no

- stiftet 5. mars 2005 -

Styret

Styret i Bakglatt.no består av følgende personer i 2012-2013:

Knut Erik Berg, Formann

Jan Åge Hedlund, kasserer

Bjørn Mathisen, sekretær

Svein Erik Begby, turansvarlig

Geir Wold, webansvarlig