Bakglatt logo Bakglatt logo

bakglatt.no

- stiftet 5. mars 2005 -

Årsmøte 2010

Sommerfest/årsmøte

Det ble nok et vellykket arrangement da Bakkglatt avholdt sitt årsmøte og sommerfest 2010

Oppmøte av medlemmer var meget bra og derav var stemningen upåklagelig

Ny bakglatt mester ble kåret.
Knut Erik Berg mottok denne prisen i år. Vi gratulerer med innsatsen.